Te koop: Huiskampweg, 5927 NN Venlo

€ 235.000,- v.o.n.
Type object Bouwgrond
Perceeloppervlakte 1.000 m²
Aanvaarding In overleg

Notitie

Algemeen

Bouw uw droomhuis in eigen beheer op ca. 1000m2 grond.

Het perceel grond is gelegen naast huisnummer 22 en ligt binnen de dorpskern en het betreft een fraai gelegen, met een landelijk uitzicht aan de achterzijde in het pittoreske dorp de Boekend, de buurt is rustig en kindvriendelijk.

Boekend, ongeveer 900 inwoners, wordt gekenmerkt door enerzijds een landelijke rust en anderzijds een bloeie... Meer informatie
  • Kenmerken

    Alle kenmerken
    Type object Bouwgrond
    Status Beschikbaar
    Aangeboden sinds Vrijdag 2 november 2018
  • Locatie

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 21081/4189862
Koopsom € 235.000,- v.o.n.
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Vrijdag 2 november 2018
Laatste wijziging Maandag 5 november 2018
Bouw
Type object Bouwgrond
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 1.000 m²
Locatie
Ligging Aan rustige weg
Platteland
Vrij uitzicht

Omschrijving

Bouw uw droomhuis in eigen beheer op ca. 1000m2 grond.

Het perceel grond is gelegen naast huisnummer 22 en ligt binnen de dorpskern en het betreft een fraai gelegen, met een landelijk uitzicht aan de achterzijde in het pittoreske dorp de Boekend, de buurt is rustig en kindvriendelijk.

Boekend, ongeveer 900 inwoners, wordt gekenmerkt door enerzijds een landelijke rust en anderzijds een bloeiend verenigingsleven. De kracht van Boekend vormt de prachtige natuur, denk aan het gave coulisselandschap van de Crayelheide en de oude maasmeander Koelbroek met zijn hoge natuurwetenschappelijke waarden. Denk ook aan de onvoltooide Noordervaart, een cultuurhistorisch rijksmonument en aan Achterste Kockerse met zijn eeuwenoude kastanjebomen.

Het agrarische karakter van Boekend verdwijnt snel, er is sprake van toeristisch recreatieve ontwikkelingen. Denk daarbij aan het (unieke) Museum van Wasrol tot DVD (geschiedenis Beeld en Geluid), hotel-restaurant Maashof, de Bekkerie (o.a. lunchroom, iedere dag geopend) en The Scelta Institute. Daarbij kan nu al gesproken worden van "sportdorp Boekend". Er zijn op dit vlak vele (regionale/bovenregionale) voorzieningen.

BESTEMMINGSPLAN
16.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a het wonen, in de vorm van grondgebonden woningen, boven- en benedenwoningen en waaronder tevens begrepen kamerbewoning (maximaal 4 personen);
b aan huis gebonden beroepen;
c tuinen, erven en onbebouwde erven;
d ter plaatse van de aanduiding garage: garageboxen;
e waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen;

met de daarbijbehorende:
f hoofd- en bijgebouwen, aan- en uitbouwen;
g bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak
b het bebouwingspercentage van het bouwperceel voor hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, welke hoger zijn dan 1 m gemeten vanaf het aansluitend terrein mag niet meer dan 65 bedragen.

16.2.2 Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:
a hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen de aanduiding specifieke bouwaanduiding - hoofdgebouw;
b het bouwen van gestapelde woningen is niet toegestaan;
c de hoofdgebouwen dienen in en evenwijdig aan de voorgevelrooilijn te worden geplaatst;
d de goothoogte en bouwhoogte van een gebouw mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding maximale goot- en bouwhoogte aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte;
e de bebouwingsdiepte, repectievelijk breedte van het hoofdgebouw mag bij
1 aaneengesloten bebouwing, met uitzondering van gestapelde bebouwing (complex) wat betreft beide maatvoeringen maximaal 10 m bedragen;
2 twee-aaneengebouwde bebouwing maximaal 12 m, respectievelijk maximaal 15 m bedragen;
3 vrijstaande bebouwing maximaal 15 m, respectievelijk maximaal 20 m bedragen;
f ingeval van twee-aaneengebouwde en vrijstaande bebouwing dient de afstand van de vrijstaande gevel tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 3 m te bedragen.

16.2.3 Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:
a aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen tenminste 1 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan te worden gebouwd;
b in afwijking van het bepaalde in sub a dienen in hoeksituaties aan- en uitbouwen en bijgebouwen op een afstand van tenminste 3 m achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan te worden gebouwd;
c de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag, voor zover gelegen buiten het maximale bouwvlak van het hoofdgebouw zoals bepaald in lid 16.2.2 sub e, niet meer bedragen dan:
1 70 m bij een bouwperceel van maximaal 500 m;
2 100 m bij een bouwperceel groter dan 500 m;
met dien verstande dat het maximale bouwpercentage als hiervoor bedoeld onder lid 16.2.2 sub b niet mag worden overschreden;
d de goothoogte mag niet meer dan 3,30 m bedragen en de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;
e in afwijking van het bepaalde sub a t/m d van dit lid, mogen aan- en uitbouwen worden aangebouwd voor de voorgevelrooilijn, met een diepte van maximaal 1,5 m, een oppervlakte van maximaal 6 m en een bouwhoogte van maximaal 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping.

16.2.4 Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a erf- en terreinafscheidingen hoger dan 1 m, doch maximaal 2 m, alsmede overkappingen dienen tenminste 1 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw of in het verlengde daarvan te worden gebouwd;
b in hoeksituaties dienen erf- en terreinafscheidingen hoger dan 1 m, doch maximaal 2 m, alsmede overkappingen, gelegen aan de naar de weg gekeerde zijdelingse perceelsgrens, op een afstand van tenminste 3 m achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan te worden gebouwd;
c de hoogte van andere bouwwerken mag maximaal 3 m bedragen, met uitzondering van:
1 vlaggenmasten, waarvan de hoogte niet meer dan 5 m mag bedragen;
2 speeltoestellen, waarvan de hoogte niet meer dan 5 m mag bedragen;
3 erf- en terreinafscheidingen, waarvan de hoogte niet meer dan 2 m mag bedragen;
d het onder lid 16.2.2 sub b aangegeven bebouwingspercentage mag ten gevolge van het oprichten van andere bouwwerken welke hoger zijn dan 1 m, gemeten vanaf het aansluitende terrein, niet worden overschreden.

Bijzondere bepaling
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Toelichtingsclausule NEN2580
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Recent bekeken